Ερευνητικές Δημοσιεύσεις

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο όλων των δημοσιεύσεων που σχετίζονται με τον νέο κανονισμό για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες εμπορευματικών μεταφορών (eFTI).