Η νομοθεσία του eFTI

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές νομοθετικές πράξεις που έχουν ψηφιστεί ή πρόκειται να ψηφιστούν σχετικά με το eFTI και το eCMR.

Regulation (EU) 2020/1056 of the European Parliament and the Council of 15 July 2020 on electronic Freight Transport Information

Achieving an interoperable electronic freight information exchange system in Europe

Joint position paper supported by Estonia, Finland, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland and Romania on eFTI for consideration at the meeting of the Council of the European Union on June 3, 2021.

Electronic freight transport information (eFTI) – procedures and access rules for competent authorities